Home »  Profil »  Arbejdsmiljø

HN Byg & Montage arbejder løbende med APV (Arbejds-Plads-Vurdering).

Formålet med APV ved HN Byg og Montage er følgende:
• Forebygge og undgå sygefravær og ulykker på arbejdspladsen (byggepladser/biler, værksted og kontor)
• Sikre et godt og trygt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk arbejdsmiljø
• Have et beredskab for arbejdsmiljø – dvs. hvad gør vi, hvis uheldet er ude, hvis en medarbejder ikke trives, etc.
• Fortløbende lære af erfaringer og forbedre arbejdsmiljøet, der skal medvirke til trivsel og gode resultater i virksomheden

Vi sikrer ledelsesmæssigt, at alle vore medarbejdere kender til krav og præmisser for såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø gennem informations- og kursusaktiviteter.

På byggepladserne skal vore projektledere i samarbejde med medarbejderne i starten af alle nye opgaver foretage vurdering af sikkerhedsmæssige risici ved udfyldelse af en hertil udarbejdet sikkerheds-checkliste. Samtidig vil der på hver byggeplads være en udgave af den aktuelle APV til stede, så medarbejdere har adgang til denne og ved, hvordan de skal foreholde sig.

Vi opfordrer alle medarbejdere egne som medarbejdere fra andre virksomheder om at kontakte pladsens projektleder eller sikkerhedsrepræsentant, såfremt der er forhold på pladsen, der mens at kunne forhindre et sikkert arbejdsmiljø, hvorpå projektleder er ansvarlig for udbedring af forholdet herfor.