Home »  Profil »  Medarbejdere

Kvalitet kommer ikke af sig selv, men gennem kvalificerede, tilfredse og motiverede medarbejdere, der tager ansvar – dette er tanken bag personalepolitikken ved HN Byg & Montage

HN Byg & Montage er vækstorienteret og udvikler sig løbende gennem håndtering af større og større opgaver, hvor ledelse og medarbejdere udvikler nye metoder i takt med kundekrav og ordrestørrelser. Vi har aktiviteter i hele Danmark og indgår samarbejde med anerkendte bygherrer og hovedentreprenører.

Virksomhedens vækst siden opstarten er ikke sket på bekostning af medarbejdernes kontakt til ledelsen. Der er stadig kort afstand fra den enkelte medarbejder til ledelsen og sådan ønsker virksomheden at fortsætte udviklingen!

Den positive udvikling i virksomheden fortsætter, fordi HN Byg & Montage
leverer kvalitet og ordholdenhed og samtidig satser på:

• Kvalitet gennem tilfredse medarbejdere!
• Kvalitet gennem de rette holdninger!
• Kvalitet gennem samarbejdsevner!

Værdier og normer for medarbejdere og ledere i HN Byg & Montage
• En god medarbejder ved HN Byg & Montage kendetegnes ved at kunne forstår at samarbejde og få en samlet leverance til at flyde sammen med andre leverandører.

• En god medarbejder ved HN Byg & Montage er loyal og åben overfor ledelse og kolleger, kunder og samarbejdspartnere

• En god medarbejder ved HN Byg & Montage har holdningen: At et ord er et ord, at en aftale skal overholdes og hvis dette ikke er muligt, skal en overskridelse begrundes og hurtigst muligt udmeldes til ledelse, kolleger, kunder m.fl.

• En god medarbejder ved HN Byg & Montage tænker i ansvar, løsninger og muligheder
– i sit eget arbejde og i det arbejde, som samarbejdspartnerne udfører!